Sitemap

Sociaal jaarverslag 2021 Blz. 1
Sociaal jaarverslag 2021 Blz. 2
Onderwerpen Blz. 3
Ab en Luuk aan het woord Blz. 4
Ab en Luuk aan het woord Blz. 5
Samen werken aan het beste voor Zeeland Blz. 6
Zeeland Live + Work Blz. 7
Werken voor Provincie Zeeland Blz. 8
Met 650 collega’s, samen sterk voor Zeeland Blz. 9
Werken aan wettelijke taken Blz. 10
Werken aan maatschappelijke vraagstukken Blz. 11
Dag en nacht turen over het water Blz. 12
“Kunst kan Zeeland nieuwe verhalen en nieuwe perspectieven geven.” Blz. 13
“Alles wat we bij de Provincie Zeeland doen staat erin; Cultuur, wegen, milieu, natuur, echt alles!” Blz. 14
Maatschappelijk verantwoord ondernemen Blz. 15
Maatschappelijk verantwoord ondernemen Blz. 16
Maatschappelijk verantwoord inkopen Blz. 17
De Provincie Zeeland kan een verschil maken door bewust in te kopen! Blz. 18
“Iedere kilometer moet een ‘groene’ zijn.” Blz. 19
2021 in cijfers Blz. 20
Personeelsbezetting in FTE en aantal medewerkers Blz. 21
Verdeling man-vrouw Blz. 22
Leeftijdsopbouw Blz. 23
Verdeling dienstverbanden Blz. 24
Mobiliteit & Flexibiliteit Blz. 25
Stages Blz. 26
Externe inhuur Blz. 27
Individueel keuzebudget Blz. 28
Zorg- en ouderschapsverlof Blz. 29
Aantal in dienst of via intermediair vanuit de participatiewet Blz. 30
Verzuim Blz. 31
Vergoeding woon-werkverkeer Blz. 32
Inzet Persoonlijk OntwikkelBudget Blz. 33
Integriteitsmeldingen Blz. 34
Meldingen vertrouwenspersoon Blz. 35
Vragen aan de ondernemingsraad Blz. 36
Werken bij Provincie Zeeland Blz. 37
Vernieuwing is van alle dag Blz. 38
Monique en Marjolijn ondersteunen iedereen op de Abdij! Blz. 39
Gido en Peter zagen hun (druk)werk veranderen Blz. 40
Leren en ontwikkelen Blz. 41
Investeren in ons huidig personeel Blz. 42
Investeren in toekomstig personeel Blz. 43
De lerende organisatie Blz. 44
Nieuwe medewerkers Blz. 45
2021: Een kersverse ondernemingsraad! Blz. 46
De voorzitter en vicevoorzitter aan het woord Blz. 47
Colofon Blz. 48
Colofon Blz. 49
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap