2020 in cijfers

Personeelsbezetting in FTE en aantal medewerkers

FTE 2020 2019 2018
Ambtelijke organisatie 522,9 512 500
Statengriffie 8,4 6,8 6,8
Rekenkamer 2,2 2,2 2,2
Aantal medewerkers 2020 2019 2018
Ambtelijke organisatie 624 595 572
Statengriffie 10 8 8
Rekenkamer 3 3 3

Peildatum per 31-12-2018/2019/2020.

Verdeling man-vrouw

Aantal medewerkers 2020 2019 2018
Man 324 304 288
Vrouw 313 302 295

Leeftijdsopbouw

Aantal medewerkers 2020 2019 2018
Tot 25 jaar 12 15 12
25 tot 35 jaar 76 61 56
35 tot 45 jaar 117 113 113
45 tot 55 jaar 154 176 189
55 tot 65 jaar 275 240 211
65 jaar en ouder 3 1 2

Verdeling dienstverbanden

Aantal medewerkers 2020 2019 2018
Voltijd (1,00 fte) 320 341 355
Deeltijd (>1,00 fte) 317 265 229

Stages

Aantal stagiairs 2020 2019 2018
VMBO 1 0 1
MBO 3 4 10
HBO 17 27 13
WO 3 4 6

Externe inhuur

  2020 2019 2018
Totaalbedrag externe inhuur (x 1 mln.) € 2,8 € 3,3 € 3,3
Externe inhuur afgezet (%) tegen totale personele uitgaven 5,9% 7,1% 7,9%

Levensloopregeling

  2020 2019 2018
Aantal deelnemers levensloopregeling 3 6 5

Individueel keuzebudget

  2020 2019 2018
Omvang Individueel Keuzebudget € 6.259.605 € 6.064.419 € 5.320.503

Zorg- en ouderschapsverlof

  2020 2019 2018
Zorgverlof 20 29 24
Ouderschapsverlof 7 7 16

Aantal in dienst of via intermediair vanuit de participatiewet

  2020 2019 2018
Aantal FTE vanuit de participatiewet 19,65 18,28 13,30

Verzuim

  2020 2019 2018
Verzuim inclusief langdurig zieken 2,85 3 4,8
Verzuim exclusief langdurig zieken 2,8 2,4 3,7

Werktijdvermindering

  2020 2019 2018
Aantal medewerkers welke werktijdvermindering hebben aangevraagd 73 85 52

Forensenregeling

  2020 2019 2018
Aantal medewerkers met reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer 146 137 123

Inzet Persoonlijk OntwikkelBudget

  2020 2019 2018
Inzet POB € 288.052 € 238.418 € 177.214
Aantal medewerkers met inzet POB 338 378 163

Integriteitsmeldingen

  2020 2019 2018
Aantal integriteitsmeldingen 0 6 2

Meldingen vertrouwenspersoon

  2020 2019 2018
Aantal meldingen bij een vertrouwenspersoon 2 0 2

EHBO acties

  2020 2019 2018
Aantal EHBO acties 0 5 11

Deelname instroom- en doorstroom

  2020 2019 2018
Aantal deelnemers stimuleringsregeling in- en doorstroom 73 33 21

Vragen aan de ondernemingsraad

  2020 2019 2018
Adviesaanvraag 6 1 4
Instemmingsverzoek 1 2 3
Overlegrecht 0 9 9
Initiatiefrecht 0 0 0