Sitemap

 1. Blz. 1 Sociaal jaarverslag 2019
  1. Blz. 2 Sociaal Jaarverslag 2019
  2. Blz. 3 Onderwerpen
   1. Blz. 4 Ab en Luuk aan het woord
    1. Blz. 5 Ab en Luuk aan het woord
   2. Blz. 6 Zeeland, Land in Zee
    1. Blz. 7 Zeeland, Land in Zee
   3. Blz. 8 Werken voor Zeeland
    1. Blz. 9 Al ruim vierhonderd jaar
    2. Blz. 10 Samenwerken
    3. Blz. 11 Voor Zeeland
    4. Blz. 12 Opgavegericht werken
    5. Blz. 13 Abdijplein
    6. Blz. 14 Onze eenheden
    7. Blz. 15 Richard Anthonisse werkt voor twee opdrachten als adviseur Landbouw & Visserij
    8. Blz. 16 Niels Elshof is sinds de zomer van 2019 opgavemanager Klimaatadaptatie
    9. Blz. 17 Gisèle Vos-Kwekkeboom over haar eerste weken bij de Provincie Zeeland
   4. Blz. 18 Werken bij Zeeland
    1. Blz. 19 Werken voor Provincie Zeeland
    2. Blz. 20 Vernieuwing en verjonging
    3. Blz. 21 Horizon verbreden
    4. Blz. 22 Participatiewet
    5. Blz. 23 Psychosociale arbeidsomstandigheden medewerker
    6. Blz. 24 Ronny de Troije over zijn detachering bij een andere organisatie
    7. Blz. 25 Linda Lamper - de Quelereij deed kantoorfuncties en was sluiswachter
    8. Blz. 26 Bernadette Lere begon naast haar baan bij de Provincie haar eigen bedrijf
   5. Blz. 27 2019 in cijfers
    1. Blz. 28 Personeelsbezetting in FTE en aantal medewerkers
    2. Blz. 29 Verdeling man-vrouw
    3. Blz. 30 Leeftijdsopbouw
    4. Blz. 31 Verdeling dienstverbanden
    5. Blz. 32 Stages
    6. Blz. 33 Externe inhuur
    7. Blz. 34 Levensloopregeling
    8. Blz. 35 Individueel keuzebudget
    9. Blz. 36 Zorg- en ouderschapsverlof
    10. Blz. 37 Aantal in dienst of via intermediair vanuit de participatiewet
    11. Blz. 38 Verzuim
    12. Blz. 39 Werktijdvermindering
    13. Blz. 40 Forensenregeling
    14. Blz. 41 Inzet Persoonlijk OntwikkelBudget
    15. Blz. 42 Integriteitsmeldingen
    16. Blz. 43 Meldingen vertrouwenspersoon
    17. Blz. 44 EHBO acties
    18. Blz. 45 Deelname instroom- en doorstroom
    19. Blz. 46 Vragen aan de ondernemingsraad
   6. Blz. 47 Een lerende organisatie
    1. Blz. 48 Een lerende organisatie
    2. Blz. 49 Open podium
    3. Blz. 50 Persoonlijk ontwikkelbudget
    4. Blz. 51 Interne trainingen en workshops
    5. Blz. 52 Intervisie, begeleiding en teamontwikkeling
    6. Blz. 53 Ontwikkeling in samenwerken
    7. Blz. 54 Junior-programma
    8. Blz. 55 Martin Scherpenisse, Richard van Bremen en Paulus Woets organiseerden een Open Podium
    9. Blz. 56 Sara van ’t Westeinde werkt en leert
   7. Blz. 57 De Abdij, een bijzondere locatie
    1. Blz. 58 Al vierhonderd jaar het huis van de Provincie
    2. Blz. 59 De Abdij als werkplek
    3. Blz. 60 De Abdij als plek voor onze gasten
    4. Blz. 61 De Abdij: een veilige plek voor iedereen
    5. Blz. 62 Ineke de Vos-Meeusen kent de Abdij op haar duimpje
    6. Blz. 63 Marijn van de Plasse werkt met plezier in het bedrijfsrestaurant
   8. Blz. 64 De Ondernemingsraad, sparringpartner voor de directie
    1. Blz. 65 Bianca en Vincent aan het woord
   9. Blz. 66 Colofon
    1. Blz. 67 Colofon
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap