Werken bij Zeeland

Werken voor Provincie Zeeland

Terug naar navigatie - Werken voor Provincie Zeeland

Er zijn steeds nieuwe maatschappelijke vraagstukken en veel van onze medewerkers moeten hun werkinhoud geregeld aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen en innovaties. Tegelijkertijd vraagt dit ook eenzelfde flexibiliteit van de organisatie. Zoals bijvoorbeeld inspelen op trends in de arbeidsmarkt. Inzet op aantrekkelijk werkgeverschap, eigentijdse arbeidsvoorwaarden en een visie op werkgeverschap en maatschappelijk relevantie horen daarbij. Als werkgever willen we een afspiegeling van de maatschappij zijn en hier richten we ook ons beleid op in.

Vernieuwing en verjonging

Terug naar navigatie - Vernieuwing en verjonging

We zetten in op vernieuwing en verjonging van ons medewerkersbestand en maakten samen met de vakorganisaties afspraken in de provinciale in- en doorstroomregeling. Een regeling ingericht vanuit levensfasebewust HR-beleid, waarbij vrijwillig deeltijdontslag aangeboden werd voor alle leeftijden, zodat formatieruimte vrijkwam voor instroom van nieuwe medewerkers en/of doorstroom van huidige medewerkers. De vrijval in het salarisbudget gebruikten we onder andere voor bekostigen van de indiensttreding van de meer dan 20 junior adviseurs. We hebben daarbij, vanuit onze maatschappelijke rol als goed werkgever, actief beleid gevoerd op het aantrekken van vast personeel om medewerkers toekomstperspectief te bieden. Om zo mensen in Zeeland te houden of naar Zeeland te halen voor langere termijn. Werving en selectie van de junior adviseurs gebeurde innovatief door middel van speeddaten in een setting met mensen uit alle onderdelen van onze organisatie. Het vooruitzicht van een vast contract, soms zelfs al op dezelfde dag, maakten dat deze jonge professionals aangetrokken werden door onze organisatie. Jong talent aantrekken en binden kreeg daarmee een herkenbaar gezicht in onze organisatie. De succesvolle inzet van deze regeling en aanvullende middelen voor personeel (door Provinciale Staten beschikbaar gesteld voor de periode 2018 tot en met 2023) maakten dit mogelijk. Daardoor kwam er vanaf 2018 voor het eerst in lange tijd weer ontwikkeling in de omvang van ons medewerkersbestand. De verjonging van het personeel zorgde bovendien voor nieuwe inzichten en een andere dynamiek.

Horizon verbreden

Terug naar navigatie - Horizon verbreden

In het samenwerkingsverband “Werken voor Zeeland” wisselen Zeeuwse overheden HR-vraagstukken met elkaar uit. Medewerkers krijgen de mogelijkheid gedetacheerd te worden bij andere overheidsinstellingen. Ze delen hun kennis en ervaring vanuit de provinciale overheid en doen nieuwe kennis en ervaring op. Zo werd senior adviseur Financiën Ronny de Troije tijdelijk gedetacheerd bij Rijkswaterstaat. Maar ook binnen onze eigen organisatie zijn er genoeg mogelijkheden om verschillende functies en opdrachten uit te voeren. Een mooi voorbeeld hiervan is het verhaal van secretarieel medewerkster van de Statengriffie: Linda Lamper - de Quelereij.

Het is ook mogelijk om naast het werk als ambtenaar een tweede baan te nemen. Ambtenaren die werkzaam zijn bij de Provincie Zeeland geven bijvoorbeeld les op een school of hebben een eigen bedrijf. Sommige hiervan hebben hiervoor gebruik gemaakt van de in- en doorstroomregeling voor alle leeftijden. Lees hoe functioneel beheerder Bernadette Lere haar eigen bedrijf begon dankzij deze regeling.

Participatiewet

Terug naar navigatie - Participatiewet

Iedereen doet mee, we staan voor een inclusieve organisatie. We denken in kansen in plaats van beperkingen en nemen onze maatschappelijke rol en verantwoording serieus. We staan in ons werkgeverschap voor een goede afspiegeling van onze maatschappij. Dat betekent dat we iedereen kansen bieden om bij de Provincie Zeeland te werken. Deze overtuiging, gekoppeld aan de daadkracht om er ook invulling aan te geven, heeft er voor gezorgd dat we sinds 2016 actief aan de slag gingen om talenten uit de participatieregeling aan ons te binden. Deze inspanningen leidden ertoe dat op dit moment achttien medewerkers met een uitdagende positie op de arbeidsmarkt bij ons in dienst zijn. Lees verderop het verhaal van facilitair medewerker Marijn van de Plasse die in 2017 begon als medewerker in het bedrijfsrestaurant.

Psychosociale arbeidsomstandigheden medewerker

Terug naar navigatie - Psychosociale arbeidsomstandigheden medewerker

Werkstress en ongewenste omgangsvormen zijn reële arbeidsrisico’s die kunnen leiden tot ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Ook medewerkers van de Provincie hebben ermee te maken. Onze organisatie heeft daarom een vitaliteitsprogramma ontwikkeld met daarin een aantal preventieve maatregelen gericht op de psychosociale arbeidsbelasting. In het programma richten we ons op het stimuleren van de vitaliteit van collega’s om te investeren in een langdurig behoud van lichamelijke en mentale fitheid. Een van de onderdelen binnen het programma zijn activiteiten op het gebied van stress- en mindmanagement en Essentrics. Deze zijn gericht op het stimuleren van fysieke en mentale beweging en ontspanning tijdens de werkdag. Ook bieden we een coaching spreekuur aan waar collega’s terecht kunnen bij een gecertificeerde coach voor knelpunten en vragen over hun balans tussen werk en privé.

Ronny de Troije over zijn detachering bij een andere organisatie

Terug naar navigatie - Ronny de Troije over zijn detachering bij een andere organisatie

In mei 2020 viert financieel beleidsadviseur Ronny de Troije zijn 12 ½ jarige jubileum bij de Provincie Zeeland. Hij is een financiële man in hart en nieren. Daarnaast is hij ook een trotse Zeeuw; “Bij veel onderwerpen of projecten die ik in Zeeland zie weet ik hoe het financieel geregeld is of was ik ooit bij betrokken als financieel adviseur.”

In de gesprekken tussen Ronny en zijn leidinggevende kwam naar voren dat het goed is ook breder te kijken dan alleen de provinciale organisatie. Bij Rijkswaterstaat zocht men een ervaren adviseur voor bedrijfsvoeringvraagstukken. Ronny ging in gesprek met het afdelingshoofd bedrijfsvoering van Rijkswaterstaat Zee en Delta in Middelburg. “Het kan geen kwaad om bij een andere werkgever mee te draaien, je leert er altijd van. Zowel hoe ik als persoon omga met een nieuwe omgeving als de verschillen tussen organisaties in vakinhoudelijke aanpak.” 

Van mei tot en met december 2019 werkte Ronny bij Rijkwaterstaat. Hij vond het interessant om gedetacheerd te worden, maar wilde ook graag voeling houden met zijn werkzaamheden voor de Provincie Zeeland. “In overleg werd ik voor drie dagen per week gedetacheerd en werkte ik twee dagen per week in mijn rol als financieel adviseur voor een aantal grote provinciale projecten. Het was erg leerzaam, maar ik vond het toch lastig om tussen twee functies te schakelen. Je mist altijd wel iets omdat je op dat moment net bij de ander bent.”

“Ik ben mijn huidige werk bij de Provincie Zeeland nog meer gaan waarderen. Ik hou er van om vooral met de financiën bezig te zijn. Financiën zijn niet alleen cijfers, er zit een hele wereld achter. Zo ben ik trots op projecten waarbij ik betrokken ben zoals onder meer Waterdunen, de Sloeweg / Tractaatweg en het Natuurpakket Westerschelde.

Ronny: “Je leert er altijd van.”

Ronny de Troije zittend bij het raam van zijn werkkamer

Linda Lamper - de Quelereij deed kantoorfuncties en was sluiswachter

Terug naar navigatie - Linda Lamper - de Quelereij deed kantoorfuncties en was sluiswachter

In 2007 begon Linda via een uitzendbureau bij de Provincie, ze was werkzaam bij de toenmalige afdeling Registratuur. “Ik had het erg naar mijn zin. Het was daarom wel een schok toen in 2013 mijn functie zou komen te vervallen.”

“Voor de Nautische Centrale Vlissingen, waar de bruggen en sluizen worden bediend zocht men nieuwe mensen, omdat meerdere medewerkers met pensioen gingen. De Provincie had daar met spoed nieuwe mensen nodig. Ik dacht; “ik probeer het gewoon”, want ik wilde graag bij de Provincie blijven. Ik ben een echte Vlissingse en kom uit een zeevarende familie. Dus het leek mij een mooie nieuwe uitdaging. En warempel; ik werd aangenomen!”

Linda had nog nooit iets op dat gebied gedaan of een dergelijke opleiding gevolgd. “Ik denk dat je alles kunt leren, als je maar wil. En het was een pittige opleiding, waardoor ik heus weleens dacht: “Waar ben ik aan begonnen?” Maar ik had geweldige collega’s, het is een hecht team en een ieder had geduld om mij goed in te werken. Ik heb er echt met heel veel plezier gewerkt.” 

“Bij de Nautische Centrale werk je ook ’s nachts. Dan zit je alleen, het kan dan rustig zijn en het is dan een eenzaam bestaan. In tegenstelling tot een zomerse dag, dan kan het hectisch en druk zijn. Je werkt in de buitendienst, het woord zegt het al; je staat er een beetje buiten. Je moet echt bewust naar borrels en bijeenkomsten gaan om voeling te houden met de provinciale organisatie. Het is een hele verantwoordelijke functie maar ik kreeg na vijf jaar toch de behoefte terug te keren in een kantoorfunctie.”

“Ik kwam bij de afdeling Bestuursondersteuning terecht. Daar zijn weer hele andere systemen dan bij de Nautische Centrale. Ik kende de kantoor systemen niet meer goed en moest echt een tandje bij zetten om mij het weer eigen te maken. Nu regel en plan ik van alles voor de Statengriffie, daar waar ik het eerder deed voor de vaart. Ik heb dus alle kansen en mogelijkheden gekregen om stappen te maken in mijn carrière.”

Linda: “Ik heb alle kansen en mogelijkheden gekregen.”

 Linda Lamper - de Quelereij in de Statenzaal van de Provincie Zeeland

Bernadette Lere begon naast haar baan bij de Provincie haar eigen bedrijf

Terug naar navigatie - Bernadette Lere begon naast haar baan bij de Provincie haar eigen bedrijf

Bernadette kwam in 2006 stage lopen op de afdeling bedrijfsvoering. Ze volgde de opleiding voor directiesecretaresse. “Na mijn stage mocht ik blijven, dat was fijn. Ondertussen studeerde ik verder bij Schroevers in Rotterdam, de opleiding HBO office management. Ook groeide ik verder in de organisatie. Ik ben iemand die nieuwe uitdagingen nodig heeft.”

“De afgelopen jaren doe ik het functioneel beheer bij de beheerorganisatie, dat is het beheer van verschillende ICT systemen. De functie past goed bij mij. Toch begon het weer te kriebelen om iets nieuws te gaan doen. In 2018 ben ik begonnen met de opleiding Virtual Assistent. Je start daarmee eigenlijk meteen een eigen bedrijf op en doet werkzaamheden op afstand voor anderen.”

“Mijn bedrijf liep meteen goed en er ging veel tijd in zitten. Op dat moment was er de provinciale in- en doorstroomregeling. Op grond van deze regeling werd vrijwillig deeltijdontslag aangeboden voor alle leeftijden zodat formatieruimte vrijkwam voor instroom van nieuwe medewerkers. Daar heb ik meteen gebruik van gemaakt en heb er tot nu toe geen spijt van gehad.” 

“De combinatie is fijn. Thuis ben ik alleen aan het werk en bepaal ik mijn eigen aanpak. Ik neem de projecten op mij die ik interessant vind. Bij de Provincie praat je met collega’s, overleg je, stem je zaken met elkaar af en moet je soms concessies doen in je aanpak of ideeën. Een Provincie werkt immers volgens wetten en regelgeving en is daardoor minder wendbaar. Ik heb beide nodig en deze combinatie maakt mij gelukkig. Ik vind de Provincie een goede werkgever en ik ben blij dat dit allemaal mogelijk is.”

Bernadette: “Ik vond het erg spannend, maar soms moet je het gewoon doen.”

Bernadette Lere in de ontmoetingsruimte van de Provincie Zeeland