Overzicht van de incidentele baten en lasten per programma

Inhoud

Alle baten en lasten zijn structureel waardoor deze tabel niet van toepassing is. 

Publicatiedatum: 22-04-2021

Inhoud