Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Inhoud
Omschrijving Begroting 2019 voor wijziging Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Totaal programma's - - - - - - - - -
Algemene dekkingsmiddelen: - - - - - - - - -
Saldo van de financieringsfunctie 621.905 621.905 - 621.905 621.905 - 1.361.975 615.887 746.088
Heffing voor de vennootschapsbelasting - - - - - - - - -
Totaal saldo van baten en lasten 621.905 621.905 - 621.905 621.905 - 1.361.975 615.887 746.088
Toevoegingen en ontrekkingen aan reserves - - - - - - - - -
Het gerealiseerde resultaat 621.905 621.905 - 621.905 621.905 - 1.361.975 615.887 746.088
Publicatiedatum: 12-04-2021

Inhoud