2.7 Grondbeleid

Het Nazorgfonds heeft geen gronden en daarom is de paragraaf Grondbeleid niet van toepassing.