Meer
Publicatiedatum: 30-09-2020

Inhoud

Programma onderdelen

2.1 Lokale heffingen

Deze paragraaf is niet van toepassing omdat er bij het Nazorgfonds geen sprake is van lokale heffingen.